STELO-OIL-COMPANY spol. s r.o., organizačná zložka